מידע שימושי

1. אילו חומרים ניתן לחתוך? באיזה עוביים?

2. מה עובי הלייזר ועד כמה החיתוך מדויק?

3. האם לייזרקאט4 משרתת לקוחות פרטיים?

4. כמה עולה חיתוך בלייזר?

5. האם אפשר לקבל את העבודה במשלוח?

6. האם אפשר להגיע לסטודיו כדי לראות ולהתרשם?

7. האם אפשר להגיע לחתוך במקום?